مقایسه داوری یا دادگاه

مقایسه داوری با دادگاه

مقایسه داوری با دادگاه

بخش دوم

در مقاله “روشهای حل و فصل اختلافات در استارتاپ : داوری یا دادگاه” به پنج ویژگی مهم داوری در حل و فصل اختلافات اشاره شد. در ابتدا به طور مختصر این پنج ویژگی بررسی شده در ادامه سایر تفاوتهای بین داوری و دادگاه بیان می شود.

۱- هزینه داوری با دادگاه متفاوت است. در داوری هر چه مبلغ خواسته بالاتر باشد هزینه به نسبت کمتر می شود ولی در دادگاه هزینه دادرسی ثابت بوده و با افزایش رقم مورد اختلاف هزینه دادرسی بیشتر می شود.
۲-مدت زمان داوری توسط طرفین مشخص می شود ولی در دادگاه زمان رسیدگی بر اساس حجم پرونده های موجود در شعبه مشخص می شود.
۳-در داوری فقط طرفین اختلاف و داور از موضوع اختلاف مطلع هستند ولی در دادگاه ممکن است هنگام مراجعه اصحاب دعوا، اشخاص دیگری نیز از موضوع اختلاف مطلع شوند.
۴-امکان انتخاب قاضی در دادگاه وجود ندارد ولی در داوری طرفین می توانند داور را انتخاب نمایند که در موضوع ارجاع شده از تخصص کافی برخودار باشد.
۵-قاضی دادگاه ملزم است بر اساس قانون و طبق تشریفات مقرر قانونی در محل دادگاه رسیدگی را انجام دهد ولی در داوری می تواند در هر محلی که مناسب  تر باشد جلسات رسیدگی را تشکیل دهد این امر باعث می شود جلسات دوستانه تر باشد در نتیجه امکان سازش بین طرفین افزایش یابد

در ادامه به دیگر تفاوتهای داوری و دادگاه اشاره می شود:

انتخاب روش ابلاغ در داوری

دادگاه طبق قانون آیین دادرسی مدنی ملزم به ابلاغ آرا و اوراق قضایی می باشد در حالی که در داوری طرفین می توانند مشخص کنند نحوه دعوت از اصحاب دعوا و ابلاغ رای داور چگونه باشد در صورتی که در مورد نحوه ابلاغ توافق ننمایند رای داوری از طریق دادگاه ابلاغ می شود.

انتخاب تعداد افراد رسیدگی کننده در داوری

در دادگاه در مرحله بدوی یک قاضی و در مرحله تجدیدنظر سه قاضی به اختلاف رسیدگی می کنند ولی در داوری محدودیتی در تعداد داوران وجود ندارد بدین معنی که می توان توافق کرد مثلا ۵ داور در موضوع اختلاف نظر دهند.

فوت یکی از طرفین اختلاف در داوری

در دادگاه اگر یکی از طرفین اختلاف فوت نماید اصل بر این است که رسیدگی ادامه خواهد یافت ولی داوری چون با توافق طرفین می باشد در صورت فوت یکی از طرفین اختلاف روند داوری از بین می رود.

امکان عزل داور

در دادگاه امکان عزل قاضی توسط طرفین وجود ندارد ولی در داوری طرفین اختلاف می توانند با توافق یکدیگر داور یا داوران را عزل نموده بر داوری شخص دیگری تراضی نمایند.

استناد به اسناد و مدارک نزد ثالث

دادگاه می تواند به مراجع رسمی و سازمانهای دولتی و عمومی دستور دهد اسناد و مدارکی که نزد آنها وجود دارد برای دادگاه ارسال نمایند. این مراجع ملزم به ارسال اسناد و مدارک می باشند ولی در داوری طرفین ملزم می باشند اسناد و مدارک مورد استناد خود را شخصا تهیه کرده و در اختیار داور قرار دهند.

تک مرحله ای بودن رسیدگی در داوری

در دادگاه اکثر آرای صادر شده قابلیت تجدیدنظر در مرحله بالاتر را دارند دادگاه تجدیدنظر دوباره به موضوع اختلاف رسیدگی می نماید ولی بعد از رسیدگی داوری امکان رسیدگی مجدد به همان اختلاف وجود ندارد با صدور رای داور، دادگاه نمی تواند مجددا به موضوع اختلاف رسیدگی نموده و فقط در موارد خاص و مقرر در قانون امکان ابطال رای داوری وجود دارد.

انتخاب زبان داوری

در دادگاه روند رسیدگی به زبان فارسی انجام می شود در نتیجه اگر اسناد و مدارک به زبان خارجی باشد باید ترجمه رسمی آنها به دادگاه ارائه شود. در داوری می توانید مشخص کنید داوری به چه زبانی باشد اگر اسناد و مدارک شما به زبان خارجی باشد و شما همان زبان را برای داوری انتخاب نماید دیگر نیاز به ترجمه اسناد و مدارک و احتمالا اشتباهات ناشی از ترجمه وجود ندارد.

 

در این نوشته به برخی تفاوتهای داوری با دادگاه اشاره شد. بسته به موضوع تعهدات و اختلافات احتمالی انتخاب روش مناسب جها مراجعه به داوری یا طرح دعوا در دادگاه کمک خواهد نمود با کمترین هزینه اختلافات بین طرفین حل شود.

 

در صورتی که تمایل دارید از یک وکیل متخصصص داوری برای رسیدگی داوری خود استفاده نماید می توانید به صفحه ارتباط با فرزاد قاسمی مراجعه نماید.