نکات مهم شرط داوری

نکات مهم شرط داوری – داوری داخلی

در نگارش شرط داوری به چه نکاتی باید توجه نمود

با درج شرط داوری در قرارداد روند رسیدگی به اختلاف به داور واگذار می شود و دیگر نمی توان به دادگاه مراجعه نمود. به همین دلیل درج شرط داوری در قرارداد بسیار حائز اهمیت است زیر اساس و بنیاد داوری بوسیله این شرط مشخص می شود.

هنگام درج شرط داوری در قرارداد به نکات زیر توجه نماید

محدوده صلاحیت داور

در زمان درج شرط داوری مهمترین مسئله اختلافی است که به داوری ارجاع می شود. شما می توانید فقط برخی اختلافات خود را به داوری ارجاع نماید یا تمام اختلافات توسط داور رسیدگی شود.

به عنوان مثال در شرط داوری درج می شود “اختلافات مربوط به تعبیر و تفسیر قرارداد به داوری ارجاع شود”. در صورتی که شما در مورد اجرای قرارداد با مشکل مواجه شوید داور صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد چون اختلافات ناشی از اجرای قرارداد با تعبیر و تفسیر قرارداد متفاوت است و شما در شرط داوری اجازه رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قرارداد را به داور واگذار نکرده اید.

برای اینکه داور صلاحیت رسیدگی به تمام اختلافات موضوع قرارداد را داشته باشد می توانید از عبارت “کلیه اختلافات ناشی از قرارداد با مرتبط با آن …” استفاده نماید در این صورت هر گونه اختلافی که از قرارداد نشات گرفته باشد توسط داور قابل رسیدگی است.

درج مشخصات دقیق داور یا مرکز داوری

در داوری سازمانی

اگر داوری شما سازمانی است و می خواهید اختلافات قراردادی خود را به یک مرکز داوری معتبر ارجاع دهید بهتر است از شرط داوری آن مرکز استفاده نماید. در این مورد باید توجه داشته باشید اگر از شرط داوری مرکز مورد نظر به هر دلیلی استفاده نمی نماید حتما نام مرکز داوری به درستی نوشته شود .

“به عنوان مثال در شرط داوری ذکر شده کلیه اختلافات موضوع این قرارداد به به اتاق بازرگانی تهران ارجاع می شود.”

در مورد این شرط داوری باید توجه داشته باشید مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران مستقل از اتاق بازرگانی تهران عمل می نماید و اتاق بازرگانی رسیدگی داوری را انجام نمی دهد بلکه مرکز داوری اتاق تهران است که به اختلافات قراردادی رسیدگی می نماید.

در این حالت اگر موضوع اختلاف توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران رسیدگی شود چون این مرکز مورد توافق طرفین نبوده است ممکن است رای صادر شده توسط دادگاه باطل شود.

اگر اختلاف به اتاق بازرگانی تهران ارجاع شود با توجه به اینکه این سازمان به صورت تخصصی کار داوری انجام نمی دهد ممکن است از قبول داوری خودداری نماید .

در صورتی که موضوع اختلاف به دادگاه ارجاع شود با توجه به وجود شرط داوری ، دادگاه نیز از رسیدگی خودداری می نماید.

همانگونه که مشاهده می شود با درج سازمان نادرست در شرط داوری امکان دارد فرایند رسیدگی به موضوع اختلاف طولانی تر از حالتی شود که توسط دادگاه مورد رسیدگی قرار می گرفت.

در داوری موردی

در صورتی که طرفین قرارداد بر داوری شخص معینی توافق نموده باشند باید مشخصات دقیق داور در قرارداد ذکر شود.بدین صورت که علاوه بر نام و نام خانوادگی حتما کد ملی شماره تماس شخص داور در قرارداد مشخص باشد تا علاوه بر اینکه در زمان وقوع اختلاف در مورد داور ابهامی بوجود نیاید در صورت بروز اختلاف طرفین بتوانند با داور در تماس باشند.

در داوری مقید یعنی زمانی که داور در شرط داوری مشخص شده است حتما قبل از درج نام داور در شرط داوری با داور مورد نظر خود مذاکره نماید و موافقت داور را در زمان امضای قرارداد بگیرید.

نکته حایز اهمیت در مورد داوری مقید این است که به هر دلیلی داور مورد توافق شما نخواهد یا نتواند داوری نماید شرط داوری از بین می رود و برای حل اختلاف باید به دادگاه مراجعه نماید به همین دلیل جز در موارد خاص ارجاع اختلاف به داور معین توصیه نمی شود.

به دلیل اهمیت مطالب مرتبط با شرط داوری دیگر نکات مرتبط با شرط داوری در مقالات بعدی بررسی می شود.

 

در صورتی که تمایل دارید در فرایند رسیدگی داور ، از مشاوره وکیل داوری استفاده نماید به صفحه ارتباط با من مراجعه نماید.