آشنایی با شرکتهای تجاری : معرفی شرکت با مسئولیت محدود

در حقوق ایران هفت مدل شرکت تعریف شده است که در بین آنها، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص بیشترین تعداد شرکتهای ثبت شده را در مرجع ثبت شرکتها به خود اختصاص داده است .

انتخاب نوع شرکت و ویژگی های اداره کردن آن یکی از مباحث مهمی است که در زمان تشکیل شخص حقوقی باید به آن توجه ویژه ای شود. یکی از سوالاتی که موکلین بنده در جلسات مشاوره کسب و کار از من می پرسند این است که کدام شرکت را ثبت کنیم چه فرقی بین شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص هست و سوالاتی از این قبل

در مجموعه مقالات آشنایی با شرکتهای تجاری، شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص به طور کامل بررسی می کنم و مزایای هر یک و نحوه اداره آن را به صورت کامل توضیح می دهم

اولین بخش از مجموعه آشنایی با شرکتهای تجاری به شرکت با مسئولیت محدود اختصاص داده شده است

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

قانون تجارت ایران در ماده ۹۴ شرکت با مسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است : شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند.

از این تعریف چند نکته برداشت می شود:

۱-شرکت با مسئولیت محدود فقط برای امور تجاری قابل تاسیس است یعنی موضوع شرکت با مسئولیت محدود فقط می تواند امور تجاری باشد ولی قانون تجارت  هیچ محدودیتی در امور تجاری قایل نشده است بنابراین در بخش موضوع شرکت می توان هر نوع امور تجاری را به عنوان موضوع شرکت قید نمود

۲-در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه شرکت به قطعات سهام تقسیم نمی شود  در این نوع شرکت امکان انتشار اوراق سهام وجود ندارد در نتیجه در شرکت با مسئولیت محدود چیزی با عنوان سهام عادی و ممتاز یا سهام با نام و بی نام وجود ندارد در این نوع از شرکت به سهم هر شریک سهم الشرکه گفته می شود.

۳-حداقل تعداد شریک برای تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود دو نفر است ولی مقدار سهم الشرکه آنها در تشکیل شرکت تاثیری ندارد بنابراین می توان شرکتی ثبت نمود که یکی از شرکا یک سهم الشرکه و شریک دیگر ۹۹ سهم الشرکه داشته باشد.

در مقاله معایب شرکت مسئولیت محدود به طور مفصل توضیح داده خواهد شد که این روش می تواند مشکلات متعددی را ایجاد نماید اما به طور مختصر یادآوری می شوم در این روش برای شریکی که یک درصد سهم الشرکه را دارد هیچ کنترلی در تصمیمات شرکت نخواهد داشت و در انتخاب مدیران و اداره شرکت هیچ اعمال نظری نمی تواند بکند.

۴- نکته دیگری که از تعریف شرکت با مسئولیت محدود برداشت می شود عدم مسئولیت شرکا به بیش از آورده آنها در شرکت نسبت به قروض و تعهدات شرکت می باشد به این معنی که در صورتی که بدهی شرکت بیش از میلغ سرمایه آن باشد طلبکار نمی تواند به هر یک از شرکا برای باقی مانده طلب خود رجوع کند.

شرکت با مسئولیت محدود برای مواردی مناسب است که اشخاص تمایل دارند کسب و کار خود را به صورت شخصیت حقوقی در آورده و از مزایای آن استفاده کنند و اعتماد بین شرکا بسیار زیاد است مثلا برای زمانی که شرکت به صورت خانوادگی تاسیس می شود . در مقاله نحوه مدیریت شرکت با مسئولیت محدود توضیح داده خواهد شد در صورتی که بین شرکا اختلاف ایجاد شود در شرکت مسئولیت محدود شریک یا شرکایی که سهام غالب را دارند به راحتی می توانند کنترل شرکت را در اختیار گرفته و سایر شرکا در اداره و نظارت بر شرکت با محدودیت های زیاد مواجه خواهند شد.