وکیل دعاوی بانکی

غالب دعاوی بانکی که از ناحیه بدهکاران بانکی مطرح می شود به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک ها و موسسات اعتباری می باشد. با توجه به اینکه بانکها علاوه بر رعایت قوانین عمومی کشور ملزم به رعایت بخشنامه ها و دستورالعملهای شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی می باشند دعاوی بانکی از پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر دعاوی برخوردار است به همین دلیل مشاوره با وکیل بانکی قبل از اقامه دعوا علیه بانکها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
زمانی که بدهکاران بانکی برای تصویه حساب یا پرداخت بدهی خود به بانک یا موسسه اعتباری مراجعه می نماید با تخلفات گسترده ای از جمله عدم رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه سود و جریمه تاخیر ، عدم آزاد سازی وثایق بعد از تصفیه حساب تسهیلات، اجبار به بلوکه نمودن وجه در حساب برای اخذ تسهیلات و سایر تخلفات بانکی مواجه می شوند.
در اقامه دعوا علیه بانک در مورد هر یک از تسهیلات به بخشنامه های بانک مرکزی ، مصوبات شورای پول و اعتبار قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی و آرای وحدت رویه باید توجه نمود تا بتوان در دعوای مطرح شده علیه بانک از حقوق اشخاص دفاع نمود.

عمده دعاوی که وکیل بانکی می تواند برای بدهکاران بانکی مطرح نماید عبارت است از :

  • دعاوی بانکی نرخ سود و میزان جریمه تاخیر تادیه مازاد بر مقررات قانونی
  • دعاوی بانکی مربوط به تمدید قرارداد بدون رعایت مقررات قانونی
  • دعاوی بانکی ابطال شرط نرخ سود مازاد در قرارداد تسهیلات بانکی
  • دعاوی بانکی مربوط به ابطال قراردادهای مشارکتی از جمله مشارکت مدنی ، مضاربه و …
  • دعاوی بانکی در تخلفات مربوط به اسناد رهنی و وثایق تسهیلات گیرنده و ضامن
  • دعاوی بانکی ابطال جریمه پلکانی در تسهیلات بانکی
  • تقاضای توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه
  • دفاع از حقوق بدهکاران بانکی در مراجع ثبتی و دادگاه

برای دریافت مشاوره از وکیل بانکی می تواند به صفحه ارتباط با من مراجعه یا با شماره ۰۹۱۲۱۸۲۸۵۴۸ تماس بگیرید.