وکیل دعاوی بانکی

غالب دعاوی بانکی که از ناحیه وکیل بانکی برای بدهکاران بانکی مطرح می شود به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک ها و موسسات اعتباری می باشد. با توجه به اینکه بانکها علاوه بر رعایت قوانین عمومی کشور ملزم به رعایت بخشنامه ها و دستورالعملهای شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی می باشند دعاوی بانکی از پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر دعاوی برخوردار است به همین دلیل مشاوره با وکیل بانکی قبل از اقامه دعوا علیه بانکها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

زمانی که بدهکاران بانکی برای تصویه حساب یا پرداخت بدهی خود به بانک یا موسسه اعتباری مراجعه می نماید با تخلفات گسترده ای از جمله عدم رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه سود و جریمه تاخیر ، عدم آزاد سازی وثایق بعد از تصفیه حساب تسهیلات، اجبار به بلوکه نمودن وجه در حساب برای اخذ تسهیلات و سایر تخلفات بانکی مواجه می شوند.

در اقامه دعوا علیه بانک در مورد هر یک از تسهیلات به بخشنامه های بانک مرکزی ، مصوبات شورای پول و اعتبار قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی و آرای وحدت رویه باید توجه نمود تا بتوان در دعوای مطرح شده علیه بانک از حقوق اشخاص دفاع نمود.

عمده دعاوی که وکیل بانکی در دعوا علیه بانکها می تواند برای بدهکاران بانکی مطرح نماید عبارت است از :

وکیل دعاوی بانکی جهت ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به علت تخلف بانک

وکیل دعاوی بانکی جهت ابطال جریمه پلکانی در تسهیلات بانکی مانند مشارکت مدنی و مضاربه

وکیل دعاوی بانکی جهت ابطال نرخ سود و میزان جریمه تاخیر تادیه مازاد بر مقررات قانونی

وکیل دعاوی بانکی جهت ابطال شرط نرخ سود مازاد در قرارداد مشارکت مدنی.

دعاوی بانکی در تخلفات مربوط به اسناد رهنی و وثایق تسهیلات گیرنده و ضامن

وکیل دعاوی بانکی جهت عدم آزاد سازی وثایق و اسناد رهنی

وکیل دعاوی بانکی جهت تقاضای توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه

وکیل دعاوی بانکی جهت دفاع از حقوق بدهکاران بانکی در مراجع ثبتی و دادگاه

برای دریافت مشاوره از وکیل بانکی می تواند به صفحه ارتباط با من مراجعه یا با شماره ۰۹۱۲۱۸۲۸۵۴۸ تماس بگیرید.