وکالت تخصصی

خدمات ویژه حقوقی برای صاحبان ایده و موسسین استارت آپ

مقالات حقوقی

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
چگونه از ایده های استارتاپی خود محافظت نماییم
قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علایم تجاری