نوشته‌ها

آثار ابطال رای داور

آثار ابطال رای داور

بعد از درخواست ابطال رای داور ممکن است نظر مرجع قضایی بر باطل …
ابطال رای داوری

ابطال رای داوری

ابطال رای داوری فرایند اعتراض به رای داوری است. طرفین در داوری به …
مدت داوری

مدت داوری

مدت داوری یکی از موارد پر اهمیت در امکان ابطال رای داوری است.…
داوری موردی - داوری سازمانی

تفاوت داوری موردی با داوری سازمانی

هنگام درج شرط داوری در قراردادها گاهی از داوری اشخاص حقوقی نام برده …