نوشته‌ها

مقایسه داوری یا دادگاه

مقایسه داوری با دادگاه

مقایسه داوری با دادگاه بخش دوم در مقاله "روشهای حل و فصل اخت…
تشکیل و اداره شرکت با مسئولیت محدود

آشنایی با شرکتهای تجاری : تشکیل و اداره شرکت با مسئولیت محدود

در قسمت اول از مجموعه آشنایی با شرکت های تجاری ، شرکت با مسئولیت …
شرکت با مسئولیت محدود

آشنایی با شرکتهای تجاری : معرفی شرکت با مسئولیت محدود

در حقوق ایران هفت مدل شرکت تعریف شده است که در بین آنها، شرکت با …