اشتباهات رایج هنگام نگارش شرط داوری

اشتباهات رایج هنگام نگارش شرط داوری

در مقاله نکات مهم شرط داوری بیان شد شرط داوری اساس و بنیاد داوری می باشد. اگر شرط داوری درست نگارش شده باشد فرایند داوری بسیار آسان ادامه پیدا می کند و اختلاف طرفین در سریع ترین زمان ممکن حل می شود. وجود ایراد در شرط داوری باعث می شود فرایند داوری گاه پیچیده تر از دادگاه شود و حتی ممکن است رسیدگی به اختلاف به علت شرط داوری ناممکن شود.

در ادامه اهم ایراداتی که در شرط داوری در قرارداد های مختلف درج شده بررسی می شود.

درج عبارت داور مرضی الطرفین

در بیشتر موارد هنگام درج شرط داوری در قراردادها قید می شود در صورت بروز اختلاف ، موضوع به داوری مرضی الطرفین ارجاع می شود . در صورتی که در قرارداد داور مشخص نشده باشد و طرفین نیز در زمان بروز اختلاف بر سر داور توافق ننمایند چون قید مرضی الطرفین معرف رضایت دو طرف در انتخاب داور است بیشتر دادگاه ها خود را صالح به انتخاب داور نمی دانند و در مواردی زیادی مشاهده شده که اگر دادگاه به جای طرفین اقدام به انتخاب داور نماید در مراجع بالاتر رای داور نقض شده است. در این مورد بین دادگاه ها اختلاف نظر وجود دارد به همین دلیل پیشنهاد می شود از عبارت مرضی الطرفین در شرط داوری استفاده نشود.

درج ناقص موضوعات مورد اختلاف

در برخی قرارداد ها ، در شرط داوری درج شده است در صورت بروز اختلاف ناشی از تفسیر یا تعبیر مفاد قرارداد موضوع به داوری ارجاع می شود در زمان بروز اختلاف صلاحیت داور و موضوع رسیدگی از شرط داوری استخراج می شود بنابراین در این مثال صلاحیت داور محدود به تفسیر و تعبیر قرارداد بوده و امکان رسیدگی به اجرای قرارداد و تعهدات طرفین را ندارد و در صورتی که داور به مسایلی غیر از تفسیر یا تعبیر مفاد قرارداد رسیدگی نماید امکان ابطال رای داور وجود دارد.

درج ناقص مشخصات داور

گاهی در شرط داوری داور یا داوران مورد توافق طرفین مشخص شده است ولی مشخصات کامل آنها در قرارداد وجود ندارد در این صورت در صورت اختلاف امکان ارجاع اختلاف به داوران مورد توافق وجود ندارد یا با داوران در مورد قرارداد توافق قبلی نشده است لذا داور از قبول داوری امتناع می نماید در این صورت چون داوری مقید به شخص یا اشخاصی است که در قرارداد قید شده است و امکان شناسایی آنها وجود ندارد یا حاضر به انجام داوری نمی شوند موضوع اختلاف از طریق دادگاه باید پیگیری شود .

انتخاب بنگاه املاک به عنوان داور

در اکثر قراردادهای مشارکت در ساخت و قراردادهای پیش فروش آپارتمان ، بنگاه املاکی که قرارداد در آنجا منعقد می شود به عنوان داور انتخاب می شود. در صورت بروز اختلاف چون بنگاه املاک شخص حقیقی نیست اختلاف نظر وجود دارد که داور توسط بنگاه املاک انتخاب شود یا مدیر بنگاه املاک به عنوان داور منظور نظر طرفین قرارداد بوده است.

صرف نظر از اینکه مدیر بنگاه املاک چقدر با مسایل حقوقی و داوری آشنایی دارد درج بنگاه املاک به عنوان داور خطرات زیادی برای ابطال رای داوری بوجود می آورد لذا توصیه می شود در صورتی که تمایل به داوری از طریق بنگاه املاک وجود دارد حتما نام و مشخصات کامل شخصی که قرار است داوری نماید به جای عبارت بنگاه املاک قید شود.

درج داوری و دادگاه در یک قرارداد

زمانی که شما از داوری برای را حل و فصل اختلافات خود استفاده می نماید دیگر دادگاه صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد در برخی قراردادها دیده شده است که شرط داوری درج شده ولی در ادامه نوشته شده در صورت عدم پذیرش شرط داوری موضوع از طریق دادگاه رسیدگی می شود .

با توجه به اینکه داوری و دادگاه در موازات هم هستند درج هر دو مرجع رسیدگی در یک قرارداد محل ایراد است لذا توصیه می شود در صورتی که رسیدگی از طریق داوری مدنظر می باشد از درج عبارت دادگاه در قرارداد خودداری نماید.

مواردی که بیان شد بیشترین مشکلاتی بود که در شرط داوری موجود در قراردادهای مختلف مشاهده شده بود البته موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که بیان آنها در این نوشتار امکان پذیر نیست.

در حالت کلی سازمان داوری به دلیل آشنایی با مسایل قانونی و حقوق داوری گزینه مناسب تری برای حل و فصل اختلافات می باشند ولی در صورتی که ترجیح می دهید از داوری موردی استفاده نماید یا موضوع اختلاف بزرگ نیست برای جلوگیری از مشکلات پیش رو از وکیل متخصص در داوری برای نگارش شرط داوری استفاده نماید.

 

در صورتی که تمایل دارید در فرایند رسیدگی داور ، از مشاوره وکیل داوری استفاده نماید به صفحه ارتباط با من مراجعه نماید.