مدت داوری

مدت داوری

مدت داوری یکی از موارد پر اهمیت در امکان ابطال رای داوری است. در مقاله مقایسه داوری با دادگاه بیان شد یکی از مزایای داوری سرعت رسیدگی به حل و فصل اختلافات می باشد. زمانی که شما شرط داوری در قرارداد خود درج می نماید یا زمانی که برای حل و فصل اختلاف خود قرارداد داوری با طرف مقابل منعقد می کنید می تواند مشخص نماید داور در چه بازه زمانی به اختلاف شما رسیدگی نماید به بیان دیگر شما مدت داوری را مشخص می نماید.

گاهی اوقات فرایند داوری به علت ایراداتی که در شرط داوری وجود دارد بسیار طولانی می شود به عنوان مثال نحوه انتخاب داور به درستی مشخص نشده است یا سازمان نامناسبی برای انتخاب داور تعیین شده است یا ویژگی های برای داور درنظر گرفته شده است که پیدا کردن شخصی با تمام ویژگی ها امری بسیار سخت است تمام این امور می تواند باعث طولانی شدن فرایند حل و فصل اختلاف می شود.

عدم درج مدت داوری در شرط داوری

گاهی اوقات پیش می آید در شرط داوری یا قراداد داوری مدت مشخص نشده باشد در این صورت بین داوری موردی و سازمانی تفاوت وجود دارد.

اگر داوری شما سازمانی باشد باید به قواعد و آیین داوری سازمان مورد نظر مراجعه نماید تا مشخص شود مدت داوری چقدر است. به عنوان مثال بر اساس بند الف ماده ۴۹ قواعد و آیین داوری اتاق بازرگانی ایران مدت داوری در داوری داخلی سه ماه از تاریخ قبولی داور و اطلاع به طرفین است و بر اساس بند ب همان ماده مدت داوری در داوری بین المللی ۶ ماه از تاریخ نهایی شدن قرارنامه داوری است.

اگر داوری موردی باشد یعنی شخص یا اشخاص معینی که در قرارداد انتخاب شده­اند یا بعدا توسط طرفین اختلاف انتخاب می شوند مدت مشخص نشده باشد طبق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مدت داوری سه ماه خواهد بود.

تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد : درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

تبصره ماده ۴۸۴ در فرضی است که طرفین داور خود را انتخاب نموده باشند اگر دادگاه داور یا داوران را تعیین کرده باشد طبق ماده ۴۶۸ آیین دادرسی مدنی دادگاه موظف می باشد مدت داوری را در تصمیم خود مشخص نماید.

ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد : دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي‌داور يا داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابلاغ مي‌نمايد. دراين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه داوران مي‌باشد.

تمدید مدت داوری

گاهی پیش می آید به دلایلی مدت داوری کافی برای رسیدگی به موضوع اختلاف نیست مخصوصا زمانی که داور برای روشن شدن موضوعی تشخیص دهد نیاز است از کارشناسی استفاده نماید باید توجه داشت مدت زمانی که کارشناس نظر خود را اعلام می نماید جز مدت داوری محسوب می­شود بنابراین در صورتی که کارشناسی نظر خود را با تاخیر اعلام نماید یا موضوع از اموری باشد که نیاز به زمان زیادی برای کارشناسی باشد باید در مدت داوری در نظر گرفته شود یا امکان تمدید مدت به داور داده شده باشد زیرا اگر شرط داوری جوری باشد که در مدت مقرر داور نتواند رای خود را صادر نماید امکان ابطال رای داوری وجود دارد.

امکان تمدید مدت با توافق طرفین وجود دارد البته باید به این نکته توجه داشت که تمدید مدت داوری نمی تواند بعد از پایان مدت داوری باشد و حتما این تمدید مدت داخل در زمان داوری باشد تا اعتبار داشته باشد.

طرفین می توانند اختیار تمدید مدت داوری را به داور واگذار نماید. در این صورت داور می تواند بدون توافق طرفین مدت داوری را تمدید نماید البته توصیه می­شود تمدید مدت داوری محدود به دفعات معینی باشد اگر داور اختیار تمدید مدت به صورت نامحدود را داشته باشد و از ارایه رای به این بهانه که مدت داوری را تمدید نموده است خودداری نماید ممکن است روند رسیدگی به اختلاف با مشکلات فراوانی مواجه شود.

در صورتی که تمایل دارید در فرایند رسیدگی داور ، از مشاوره وکیل داوری استفاده نماید به صفحه ارتباط با من مراجعه نماید.