نوشته‌ها

آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای

آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای

آیین­ نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد…
الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی

الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی

الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه …
آیین نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی

آیین نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی

آیین نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی ماده1ـ در این آ…
آیین نامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی

آیین نامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی

آیین نامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی ماده‌ 1ـ در این…
مصوبه هیات وزیران در خصوص سیاست تجارت الکترونیکی

مصوبه هیات وزیران در خصوص سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

مصوبه هیات وزیران در خصوص سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران…
تصویب نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده
قانون تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ‌باب اول - مقررات عمومی ‌مبحث او…