داوری و میانجی گری در دعاوری تجاری

یکی از روشهای حل اختلاف و ایجاد مصالحه در بین طرفین دعوا استفاده از داوری و میانجی گری است. طرفین قرارداد ها می توانند در زمان عقد قرارداد و قبل از بروز اختلاف یا بعد از بروز اختلاف در قراردادهای خود حل و فصل اختلافات ایجاد شده را به داوری یک یا چند نفر از افراد مورد نظر و متخصص در امر مطروحه واگذار نمایند یا در ابتدا داور مورد نظر را انتخاب نکرده بعد از بروز اختلاف داوران مورد نظر خود را معرفی نمایند گاه نیز ممکن است طرفین بعد از رجوع به مرجع قضایی به داوری رضایت داده و از طریق دادگاه داورانی برای آنها انتخاب شود

استفاده از خدمات داوری این مزیت را دارد که داوری مورد انتخاب طرفین دارای تخصص مورد نظر بوده و با هزینه کمتر و در زمان کوتاهتری می تواند رفع اختلاف نماید. پرونده ای که ممکن است دو تا سه سال در دستگاه قضایی به طول بینجامد در داوری ظرف سه تا شش ماه منجر به نتیجه خواهد شد
دعاوی ورشکستگی ، دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ نکاح ، طلاق و نسب خارج از صلاحیت داوری است.
اموری کیفری را نیز نمی توان به داوری ارجاع داد

در مورد داوری ، داور انتخابی یا انتصابی به مانند قاضی مدافعات طرفین را شنیده و اقدام به صدور رای می نماید در حالی که در میانجی گری ، شخص مورد نظر با مذاکره با طرفین و برگذاری جلسات مختلف تلاش می کنند نظرات دو طرف را به هم نزدیک کرده و بین آنها صلح سازش ایجاد نماید
داوری و میانجی گری از روشهای شناخته شده حل اختلاف خارج از دادگاه بوده ، نسبت به دعاوی هزینه کمتری دارد و سرعت به نتیجه می رسد در هر دو مورد طرفین چه قبل از بروز اختلاف چه بعد از آن می تواند رفع اختلاف را به داور یا میانجی گر واگذار نموده خود در انتخاب آنها دخیل باشند.

گاهی طرفین بعد از بروز اختلاف حاضر به مذاکره رو در رو نیستند ولی اگر شخص ثالثی اقدام به مذاکره با طرفین نماید امکان فصل خصومت و حل اختلاف خیلی افزایش پیدا می کند مخصوصا در روابط طولانی مدت که طرفین تمایل دارند رابطه کاری آنها حفظ شود ولی ایجاد اختلاف مانع این امر می شود می توانند از یک میانجی گر برای برقرار فرایند مذاکره قبل از طرح دعوا استفاده نمیاد

موارد قابل داوری و میانجی گری

داوری و میانجی گری در امور مربوط به اختلافات مالی
داوری و میانجی گری  در اختلافات بین شرکت ها و سهامداران
داوری و میانجی گری در اختلافات ناشی از قراردادها و تعهدات و معاملات
داوری و میانجی گری اختلافات بین مدیران شرکتها
داوری و میانجی گری به هنگام انعقاد قرارداد ها برای رفع اختلافات احتمالی در آینده
داوری و میانجی گری بین موسسین استارتاپها
داوری و میانجی گری بین مدیران استارتاپ و سرمایه گذاران

در صورتی که تمایل دارید فرزاد قاسمی به عنوان وکیل دعاوی داوری در اختلافات ایجاد شده  یا میانجی گری برای مذاکرات شما  باشد به صفحه ارتباط با من مراجعه نماید