وکیل و مشاور حقوقی شرکت ها و موسسات

اهمیت داشتن مشاوره حقوقی و وکیل برای شرکتهای تجاری بر کسی پوشیده نیست.وکیل شرکت می تواند در دو حوزه به شرکتها و موسسات تجاری و غیر تجاری  خدمت برساند.

بخش اول مروبط به امور حقوقی خود شرکت است از جمله می توان به نظارت بر نحوه صحیح برگذاری مجمع سالیانه شرکت در شرکتهای سهامی عام و خاص  ، تنظیم صورتجلسات هیات مدیره  و به طور کلی پیگیری امور قانونی شرکت را اشاره نمود

بخش دوم مدیریت صحیح حقوقی در ارتباط با مشتریان و اشخاص خارج از شرکت  می باشد به عنوان مثال زمانی که شرکت  یک قرارداد تجاری یا استخدامی با پیمانکار می بندد یا مشاوری را برای شرکت استخدام می کند در صورتی که مشکلی بوجود بیاید نحوه صحیح و قانونی عقد قرارداد تاثیر بسیار زیادی بر حفظ منافع شرکت دارد

خدمات حقوقی اینجانب به عنوان  وکیل شرکتهای تجاری به شرح زیر می باشد

  • مشاوره در تنظیم اساسنامه انواع شرکتهای تجاری
  • تهیه صورتجلسات قانونی و ثبت تغییرات شرکت
  • نظارت بر عملکرد  قانونی و ثبت افزایش و کاهش سرمایه شرکت
  • مشاوره حقوقی به مدیران شرکتهای تجاری
  • تهیه انواع قرارداد های استخدامی و تجاری
  • طرح دعاوی و دفاع از دعاوی شرکتهای تجاری از جمله ورشستگی ، انحلال و غیره
  • طرح دعوای ابطال تصمیمات هیات مدیره و مدیر عامل
  •  داوری در دعاوی تجاری مرتبط با موضوعات شرکتهای تجاری
  • میانجی گری در اختلافات حاصله بین شرکت و همکاران و شرکای تجاری خارج از شرکت
  • پیگیری دعاوی شرکتهای تجاری در مراجع قضایی و اداری

ارائه خدمات وکیل شرکتهای تجاری به صورت مستمر یا موردی امکان پذیر است