وکیل داوری تجاری

داوری روشی جایگزین حل و فصل اختلافات که نسبت به دادگاه مزایای فراوانی دارد. البته در پیروزی در پرونده داوری باید به پیچیدگی های موجود هم توجه شود. استفاده از وکیل متخصص داوری این کمک را به شما می کند که در رسیدگی داوری بهترین نتیجه ممکن را تخصیل نماید.

چرا وکیل متخصص داوری

داوری فرایند حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه است. با اینکه شما رسیدگی به اختلاف را به داور واگذار می نماید ولی باید به فرایند داوری آشنا باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را از داوری کسب نماید.

وکیل متخصص در داوری باید

به قوانین و مسایل مربوط به داوری اشراف کامل داشته باشد

نسبت به موضوع داوری اشراف کامل داشته اسناد و مدارک را آماده نماید

با جلسات رسیدگی داوری آشنایی داشته باشد تا بتواند از حقوق موکل دفاع نماید

و …

با اینکه داوری نوعی رسیدگی قضایی است ولی با دادگاه تفاوتهایی دارد که همین امر باعث می شوداستفاده از وکیل داوری تاثیری بیشتری در پیروزی در پرونده های داوری داشته باشد

در صورتی که تمایل دارید موضوع اختلاف خود را به داوری واگذار نماید یا اختلافی در داروی مطرح شده است و تمایل دارید از یک متخصص در این امر استفاده نماید می توانید به صفحه ارتباط با فرزاد قاسمی مراجعه نماید