تصویب نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند ( د ) ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی

تصویب نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند ( د ) ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی

وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‎های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع نامه شماره ۱۸۹۹۳/۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۳ وزارت بازرگانی و به‎استناد بند ( الف ) ماده ( ۷۹ ) قانون تجارت الکترونیکی – مصوب۱۳۸۲ – تصویب نمود :

۱ – مصرف کننده در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و خدمات ، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند ( د ) ماده ( ۳۸ ) قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند :
الف – در مورد خدمات ، در صورتی که با توافق مصرف کننده ارایه ان قبل از پایان هفت روزکاری شروع شده باشد.
ب – ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.
ج – کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می‎شود و خارج از اختیار تامین کننده است.
د – کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف کننده که به‎طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه به دلیل طبیعت آنها نمی‎توانند بازپس داده شوند و یا اینکه به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.
ه – نوارهای صوتی و تصویری و نرم افزارهای رایآنه ای بسته بندی شده که به‎وسیله مصرف‎کننده باز شده باشند.
و – روزنامه ، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات.
تبصره – سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان موظف است فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات مندرج در بند ( ج ) این ماده را تهیه و ضمن نگهداری اطلاعات به‎صورت روزآمد ، ازطریق شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و پایگاه اطلاع‎رسانی سازمان یادشده به اگاهی عموم برساند.

۲ – خدمات مالی زیر ، موضوع بند ( الف ) ماده ( ۴۲ ) قانون تجارت الکترونیکی خارج از شمول قواعد حمایت از مصرف کننده می‎باشد :
الف – خدمات مربوط به سرمایه‎گذاری .
ب – خدمات بیمه‎ای .
ج – خدمات سایر موسسات مالی و اعتباری .