آثار ابطال رای داور

آثار ابطال رای داور

بعد از درخواست ابطال رای داور ممکن است نظر مرجع قضایی بر باطل …
ابطال رای داوری

ابطال رای داوری

ابطال رای داوری فرایند اعتراض به رای داوری است. طرفین در داوری به …
مدت داوری

مدت داوری

مدت داوری یکی از موارد پر اهمیت در امکان ابطال رای داوری است.…
اشتباهات رایج هنگام نگارش شرط داوری

اشتباهات رایج هنگام نگارش شرط داوری

در مقاله نکات مهم شرط داوری بیان شد شرط داوری اساس و بنیاد داور…
نکات مهم شرط داوری

نکات مهم شرط داوری - داوری داخلی

در نگارش شرط داوری به چه نکاتی باید توجه نمود با درج شرط داوری…
داوری موردی - داوری سازمانی

تفاوت داوری موردی با داوری سازمانی

هنگام درج شرط داوری در قراردادها گاهی از داوری اشخاص حقوقی نام برده …
روش ارجاع اختلاف به داوری

روش ارجاع به داروری

چگونه اختلافات خود را به داوری ارجاع دهیم مهمترین ویژگی داوری توا…
دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری

محدودیتهای داوری داوری دارای مزایای فراوانی است که در مقاله روش ها…
داوری تجاری چیست و چه ویژگی هایی دارد

تعریف و ویژگی های داوری

زمانی که بین طرفین رابطه تجاری، اختلافی بوجود می آید دو روش برای حل و فص…
مقایسه داوری یا دادگاه

مقایسه داوری با دادگاه

مقایسه داوری با دادگاه بخش دوم در مقاله "روشهای حل و فصل اخت…