وکالت تخصصی

خدمات ویژه حقوقی برای صاحبان ایده و موسسین استارت آپ

مقالات حقوقی

توافق عدم رقابت
نحوه واگذاری سهام
لزوم حفظ اسرار و مجازات افشای اسرار در قوانین ایران
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای
بخشهای اساسی قرارداد موسسین
آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی