وکالت تخصصی

خدمات ویژه حقوقی برای صاحبان ایده و موسسین استارت آپ

مقالات حقوقی

لزوم حفظ اسرار و مجازات افشای اسرار در قوانین ایران
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای
بخشهای اساسی قرارداد موسسین
آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی
الحاقیه آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه های الکترونیکی
آیین نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی